Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Jego siedziba mieści się w Warszawie.

Instytut Techniki Budowlanej

Działalność ITB obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych,
 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych,
 • wykonywanie ekspertyz,
 • wydawanie certyfikatów budowlanych, orzeczeń i opinii naukowo-technicznych, aprobat i rekomendacji technicznych oraz europejskich aprobat technicznych (ETA),
 • wytwarzanie i projektowanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych,
 • współpracę z zagranicą,
 • współpracę w zakresie normalizacji krajowej (PKN) oraz międzynarodowej (CEN, ISO),
 • upowszechnianie wiedzy (konferencje, szkolenia, seminaria, własne wydawnictwo ITB, największa ogólnodostępna polska biblioteka z bazą piśmiennictwa z zakresu budownictwa).

Celami ITB są:

 1. Racjonalizacja użytkowania energii i wody.
 2. Zrównoważone budownictwo.
 3. Bezpieczeństwo pożarowe oraz konstrukcji.
 4. Ochrona przed hałasem i drganiami.
 5. Trwałość obiektów budowlanych, utrzymanie i modernizacja obiektów budowlanych.
 6. Higiena, ochrona zdrowia i środowiska.
 7. Bezpieczeństwo i dogodność użytkowania.
 8. Prawidłowe instalacje w budynkach.
 9. Dobrze funkcjonujące budownictwo drogowe.